Dịch vụ


Ra đời vào ngày 11/11/2011, Dịch vụ mà www.sangtendichuyenxe.com cung cấp là DỊCH VỤ TRỌN GÓI cho mọi công đoạn và mọi vấn đề phát sinh sẽ giúp các chủ xe và các bên liên quan thuận tiện hơn trong quá trình giao dịch mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế và lưu hành tham gia giao thông. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

Tư vấn các quy định của pháp luật về giao dịch liên quan tới xe và quy định khác;

- Tư vấn và Soạn thảo Hợp đồng mua bán chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế xe;

Hoàn tất các thủ tục sang tên đổi chủ, tặng cho, mua bán, thừa kế và thay mặt Khách hàng thực hiện hồ sơ đăng ký, giao dịch, giải trình với cơ quan đăng ký để đạt kết quả cao nhất và đúng hạn;

Tìm, xác minh thông tin chủ cũ liên quan tới xe trong quá trình chuyển nhượng xe;

Thu xếp, hỗ trợ thực hiện thủ tục công chứng, chứng thực do chuyển nhượng xe;

- Thay mặt Khách hàng hoàn tất các thủ tục về thuế, phí, lệ phí xe;

- Thay mặt Khách hàng giải quyết các Khiếu nại, Tranh chấp liên quan tới xe hoặc liên quan tới cá Quyết định hành chính của cơ quan công an;

- Thực hiện các thủ tục đăng ký mới, cấp đổi, cấp lại Đăng ký xe.

QUY TRÌNH SANG TÊN XE

Bước 1: Các bên đàm phán các quyền và nghĩa vụ trách nhiệm của các bên trong quá trình hoàn tất việc sang tên xe và hình thức ghi nhận, xác nhận các thỏa thuận đã được thống nhất.

Bước 2: Soạn thảo Văn bản chuyển nhượng xe và ký văn bản. Tùy từng trường là quan hệ mua bán, tặng, cho, thừa kế mà có hình thức văn bản ghi nhận tương ứng, Hợp đồng cho hình thức mua bán, tặng, cho; Di chúc cho trường hợp thừa kế xe cho người khác.

Bước 3: Công chứng hoặc Chứng thực hợp đồng hoặc di chúc về việc chuyển nhượng xe (với trường hợp một bên hợp đồng là tổ chức thì không phải thực hiện bước này).  Đây là quy định bắt buộc cần thực hiện để tránh hợp đồng bị vô hiệu.

Bước 4: Nộp phí trước bạ sang tên xe. Việc này có hai bước con: Trước hết cần tới cơ quan quản lý thuế để làm thủ tục kê khai nộp phí trước bạ, sau đó sang Kho bạc nhà nước để nộp tiền phí, sau đó nữa quay lại cơ quan thuế để lấy kết quả cuối cùng.

Bước 5: Làm thủ tục đăng ký sang tên tại cơ quan công an có thẩm quyền. Để thực hiện tốt bước này, Quý khách cần chuẩn bị chu đáo một bộ hồ sơ đúng luật. Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ Quý khách sẽ được phát giấy hẹn và Quý khách sẽ trở lại nhận kết quả theo thời hạn trên giấy hẹn.Liên quan


Mời Quý khách gửi yêu cầu dịch vụ TẠI ĐÂY hoặc liên hệ 0986073333